Vključitev v Podukrep 16.4 Razvoj kratkih dobavnih verig- vzpostavitev prodajnega mesta

V okviru projekta se je vzpostavila kratka dobavna veriga lokalnih proizvodov pod imenom “Panobauta”. V okviru projekta povezujemo lokalne proizvajalce kmetijskih pridelkov in izdelkov,ter vzpostavitev prodajne verige na lokalnem trgu.

Vodilni partner bo vodil in usmerjal celotni projekt vzpostavitev kratke dobavne verige lokalnih proizvodov »PANO BAUTA«. V okviru projekta bo vzpostavil kratko dobavno verigo med lokalnimi pridelovalci surovin in izdelkov ter podjetjem Grajski vrtovi, trgovina in storitve d.o.o., ki bo tudi del dobavljenih surovin predelal v končne izdelke in jih prodal na lokalnem trgu.

Naši cilji projekta so:
-Vzpostaviti prodajno verigo lokalnih proizvajalcev in podjetjem Grajski vrtovi d.o.o. z namenom prodaje njihovih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu.
– Povečati prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu.
– S krajšimi dobavnimi verigami zmanjšati obremenitev okolja zaradi prevoza proizvodov.

S tem projektom pričakujemo organizirano kratko dobavno verigo, ki bazira na delovanju podjetja Grajski vrtovi d.o.o. in njegovih partnerjev v projektu.

 

Program razvoja podeželja